آمار فروش فیلم ها در هفته ای که گذشت / «قانون مورفی» در ۲ روز ۴۵۰ میلیون فروخت

آخرین آمار فروش فیلم‌های سینمایی نشان می‌دهد که «قانون مورفی» در ۲ روز اکران توانسته فروش ۴۵۰ میلیونی در گیشه داشته باشد.

*آمار فروش تا ابتدای جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷؛

فیلم سینمایی «هزارپا» در ۱۸۴ روز اکران؛ ۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «مغز‌های کوچک زنگ زده» در ۱۰۰ روز اکران؛ ۱۳ میلیارد و ۵۰ میلیون

فیلم سینمایی «لس آنجلس تهران» در ۸۶ روز اکران؛ ۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون

فیلم سینمایی «بمب» در ۳۰ روز اکران؛ ۵میلیارد و ۱۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «لازانیا» در ۹۳ روز اکران؛ ۴میلیارد و ۵۵۰میلیون

فیلم سینمایی «پیشونی سفید (۲)» در (۸۷روز) اکران؛ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «مارموز» در ۲۳ روز اکران؛ ۴میلیارد و ۵۰ میلیون

فیلم سینمایی «هشتگ» در ۱۰۰ روز اکران؛ ۳میلیارد و ۸۲۰ میلیون

فیلم سینمایی «خانم یایا» در ۵۶ روز اکران؛ ۳ میلیارد و ۵۵۰میلیون

فیلم سینمایی «کلمبوس» در ۳۰ روز اکران؛ ۲میلیاد و ۵۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «پاستاریونی» در ۳۷ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۸۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «آستیگمات» در ۴۴ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «وای آمپول» در ۵۱ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۳۸۰ میلیون

فیلم سینمایی «میلیونر میامی» در ۳۰ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در ۴۴ روز اکران؛ ۶۸۵ میلیون

فیلم سینمایی «اتاق تاریک» در ۱۶ روز اکران؛ ۵۵۰ میلیون

فیلم سینمایی «قانون مورفی» در ۲ روز اکران؛ ۴۵۰میلیون

فیلم سینمایی «دزد و پری (۲)» در ۹ روز اکران؛ ۳۴۰میلیون

فیلم سینمایی «در مسیر باران» در ۷۲ روز اکران؛ ۱۵۲ میلیون

فیلم سینمایی «امین و اکوان» در ۲۳ روز اکران؛ ۸۰میلیون

فیلم سینمایی «بی نامی» در ۲۳ روز اکران؛ ۷۸ میلیون

فیلم سینمایی «اسکی باز» در ۲۳ روز اکران؛ ۲۰ میلیون